Соларна технология от SMA

Като водещ специалист по технологични и енергийни решения за фотоволтаични системи в световен мащаб SMA поставя стандартите за възобновяемо, децентрализирано и дигитално енергозахранване. Иновативните решения за фотоволтаични приложения с всякакви размери и несравнимото обслужване предлагат на клиентите ни по цял свят по-голяма независимост при задоволяване на техните енергийни нужди. В сътрудничество с партньори и клиенти SMA гарантира самостоятелно, децентрализирано и възобновяемо енергозахранване.

55 gigawatts of installed power globally

55 ГИГАВАТА ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ В СВЕТОВЕН МАЩАБ

демонстрират, че ние разполагаме с най-ефективните и успешни решения за фотоволтаични инсталации с всякакви размери, клас на мощност и спецификации на мрежата.

35 years of experience in the solar industry

35 ГОДИНИ ОПИТ В СОЛАРНАТА ИНДУСТРИЯ

достигнати с помощта на над 3000 служители на SMA в 20 държави и гарантиращи, че възобновяемите енергийни източници са преминали пионерния етап и постепенно се превръщат в норма в световен мащаб.

100% renewable energy for the future

100% ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО

е целта, която трябва да се постигне с изискани решения за децентрализирано и дигитално енергозахранване на бъдещето.

SMA предлага 360 решения за възобновяемо и независимо енергозахранване