Импресия

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Германия

Телефон: +49 561 95 22-0
Факс: +49 561 95 22-100

info@SMA.de
www.SMA.de

Управителен съвет:
Д-р Инж. Юрген Райнерт (говорител на Управителния съвет)
Барбара Грегор

Надзорен съвет:
Представители на акционерите:
Роланд Бент
Ким Фаузинг (зам. председател)
Алекса Хергенрьотер
Уве Клайнкауф (Председател)
Илонка Нусбаумер
Ян-Хенрик Супади

Представител на работниците:
Мартин Бройл
Оливер Дитцел
Йоханес Хеде
Ивон Зиберт
Роми Зигерт
Д-р Матиас Виктор

Съд на регистрация:
Amtsgericht (District court) Kassel
HRB (registration number) 3972
USt-ID-Nr. (VAT ID no.) DE 113 08 59 54
WEEE-Reg.Nr. (WEEE registration number) DE 95881150

Всички публикации на уеб-сайта на SMA са защитени с авторско право. Копирането както и обработката, промяната и/или фактическо прехвърляне на тази информация са допустими само с изричното писмено разрешение на SMA. Тези публикации служат само за Ваша информация и не съдържат никакви обвързваши гаранции или обещания. Те подлежат по всяко време на изменения, както технически, така и по отношение на цени/търговски условия. Обвързващи изявления можем да даваме само на конкретни запитвания.. Въз основа на липсата на обвързаност, всякаква отговорност за точността на информацията е изключена.

Указание за отговорност
На уеб-сайта на SMA ще намерите препратки (линкове) към други уеб-сайтове, част от които не се поддържат от SMA, а от трети лица. Тези препратки служат само за по-добро онагледяване. SMA не присвоява съдържанието на тези уеб-сайтове и не носи отговорност за тяхното съдържание. Тези чужди уеб-сайтове могат да бъдат защитени, също като нашия уеб-сайт, с авторско право. Използването на уеб-сайтовете на SMA е само на Ваша отговорност. Отговорността на SMA Solar Technology AG за всякакви щети, произтекли от ползването на уеб-сайтове, в частност прекъсване на производството, пропусната печалба, загуба на информация и данни или закономерни щети, е изключена, ако не се носи задължителна отговорност, например съгласно Закона за отговорност за продукцията или в случаите на преднамереност, на груба небрежност, липса на гарантирани характеристики или поради нарушаване на съществени договорни задължения. Обезщетението за нарушаване на съществени договорни задължения се ограничава до типичните за договора предвидими щети, ако не съществува преднамереност или груба небрежност.